Versterking integrale samenwerking in Nationaal Park De Biesbosch

In het Nationaal Park De Biesbosch, een uniek en waardevol natuurgebied in Nederland, is integrale samenwerking op het gebied van handhaving en toezicht van groot belang. Diverse organisaties hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk de veiligheid en de biodiversiteit van de Biesbosch te waarborgen. Een belangrijk instrument in deze samenwerking is een samenwerkingsconvenant. Medio juni is deze samenwerking door de betrokken partijen, gemeenten Dordrecht, Drimmelen, Geertruidenberg en Altena, Rijkswaterstaat, Evides Waterbedrijf en Staatsbosbeheer, bekrachtigd.

Het samenwerkingsconvenant legt de basis voor een integrale aanpak van handhaving en toezicht in de Biesbosch. Door gezamenlijk op te treden en informatie uit te wisselen, kunnen de betrokken partijen effectief optreden tegen overtredingen en of bedreigingen voor de Biesbosch.

 

Integraal veiligheidsplan

In december 2022 is er een integraal veiligheidsplan vastgesteld door de drie Biesbosch gemeenten, Altena, Drimmelen, Dordrecht en Staatsbosbeheer. Dit veiligheidsplan is een belangrijke mijlpaal op het gebied van de integrale samenwerking in de Biesbosch en uniek in Nederland. Een bijzonder aspect van dit plan is de koppeling met het landelijk dreigingsbeeld milieucriminaliteit. Hierdoor zijn de partijen in staat een breder en diepgaander inzicht te krijgen in mogelijke risico's en bedreigingen op het gebied van milieucriminaliteit. Handhavings- en toezichtsorganisaties kunnen proactief en gericht optreden en milieucriminaliteit tegengaan zodat de natuurwaarden van het Nationaal Park De Biesbosch behouden blijven.

 

Balanceren in de Biesbosch

De rode draad in deze integrale samenwerking is de visie "Balanceren in de Biesbosch". Deze visie omvat het streven naar een balans tussen natuurbehoud, recreatie, economie en veiligheid in de Biesbosch. Het samenwerkingsconvenant en het integraal veiligheidsplan zijn concrete uitwerkingen van deze visie, waarbij alle betrokken partijen gezamenlijk optrekken om de balans te bewaren en de Biesbosch te beschermen. Door gezamenlijk op te treden en informatie in een breder netwerkt te delen, kan er in de Biesbosch effectiever worden opgestreden tegen overtredingen en milieucriminaliteit, ook wordt de balans tussen natuur, recreatie, economie en veiligheid gehandhaafd. Zo kunnen de bezoekers en gebruikers van het nationaal park blijven genieten van deze unieke natuur in Nederland, nu en in de toekomst.

 

bestuur van de integrale samenwerking, van links naar rechts:

Bart Keunen (Rijkswaterstaat), Rian Fokker (Staatsbosbeheer), Heleen Westerink (Evides Waterbedrijf), Jan Leemans (Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant), Boy Scholz (burgemeester Gemeente Drimmelen), Wouter Kolf (Gemeente Dordrecht), Marco Meeling (Staatsbosbeheer), Egbert Lichtenberg (burgemeester Gemeente Altena), Robbert Koeman (Politie-eenheid Rotterdam), op foto ontbreekt Marian Witte (burgemeester Gemeente Dordrecht).