Parkregels

Beschermen en behouden van het park

Nationaal Park de Biesbosch is maar liefst 600 jaar oud! Het heeft verschillende vormen gehad en nog steeds verandert het gebied dagelijks. Belangrijk daarbij is wel dat we daarbij de natuur zoveel mogelijk haar gang laten gaan en als mensen geen sporen van ons bezoek achterlaten. Daarom gelden er een paar regels in het park die zorgen voor de bescherming en het behoud van deze prachtige Nederlandse wildernis. 

 

Parkregels

  1. De maximum vaarsnelheid in de kreken is 6 km/uur. In sommige grotere kreken mag je 9 km/uur.

  2. Beroepsvaart heeft altijd voorrang.

  3. Het is verboden om afgesloten gebieden of kreken in te gaan.

  4. Aanmeren mag alleen bij aanlegsteigers, meerpalen en speelweides.

  5. Kamperen mag alleen op aangegeven plekken: wild kamperen is verboden

  6. Kampvuren zijn niet toegestaan.

  7. Barbecues moeten tenminste 40 cm boven de grond staan.

  8. Neem afval mee in een vuilniszak of gooi het in één van de afvalbakken die in het gebied staan.

  9. Vissen mag alleen met een vergunning.

  10. De Biesbosch is een stiltegebied, respecteer dit.