Integrale handhavingsactie in de Biesbosch - Gezamenlijke inspanning voor de natuur en de veiligheid van de bezoeker

Op vrijdag 10 mei vond er een integrale handhavingsactie in en rondom de Biesbosch plaats. Staatsbosbeheer heeft deze actie samen met de deelnemende partijen georganiseerd om een bijdrage te leveren aan gewenst gebruik van het gebied. Het doel is om in de Biesbosch de natuurbescherming en de natuurbeleving in evenwicht te laten zijn. Handhavingsdagen zijn een belangrijk middel om dat doel te bereiken.

Gedurende de actie zijn er tientallen controles uitgevoerd. In totaal zijn er daarbij 31 proces verbalen uitgeschreven voor o.a. snel varen, wildplassen, vissen zonder vispas, te hard rijden (harder dan 60 km/u op de Bandijk), geen dodemanskoord, loslopende honden en openbare dronkenschap. Ook werden er tientallen keren officiële waarschuwingen gegeven voor zaken als geen reddingsvest dragen, onvoldoende reddingsvesten aan boord en geen registratieteken hebben op een boot.

Tevens heeft de politie een bestuurder van een waterscooter aangehouden en de waterscooter in beslag genomen. Dit vanwege het onttrekken aan een staande houding en het negeren van aanwijzingen van de politie. Wangedrag op het water is niet alleen onveilig, het is ook verstorend voor de aanwezige natuur en geeft bovendien overlast aan overige recreanten.

Gewenst gebruik
De Biesbosch is een populair gebied en dat is te zien aan de vele bezoekers die het gebied dagelijks bezoeken. Deze intensieve recreatiedruk vraagt aandacht, voor zowel de bezoeker maar ook zeker voor de natuur. Het toezicht houden op deze recreatiegroepen en het zo nodig handhaven op overtredingen is een middel om te komen tot een gewenst gebruik van de Biesbosch.

Partners
Door met handhavers van verschillende disciplines op te trekken, kan effectiever worden opgetreden tegen bezoekers die ongewenst gedrag laten zien. Bevoegdheden van handhavers zijn aanvullend en de benodigde kennis is divers waardoor de samenwerking kan leiden tot een nog grotere professionalisering van handhaving en toezicht in en rondom de Biesbosch. Door gezamenlijk optrekken ontstaat er een eenduidige werkwijze, wordt er van elkaar geleerd en kunnen we elkaar in de toekomst makkelijker vinden.

Aan de handhavingsdag namen deel: Sportvisserij, Omgevingsdienst OZHZ, SSIB, de gemeenten Dordrecht, Drimmelen en Altena, Evides, politie Dongemond, politie Dordrecht, Politie Landelijke Eenheid en Staatsbosbeheer.

Aandachtspunten
Deze handhavingsactie aan het begin van het hoogseizoen was gericht op een aantal speerpunten. Zo werden alle beschermde natuurgebieden intensief gecontroleerd op o.a. rust, overlast, vernielingen, kampvuren, aanwezigheid buiten wegen en paden, niet aangelijnde honden en overige algemene terreinregels. Ook waren de watersporters een aandachtspunt als het gaat om snel varen, surfen in gesloten gebied en BPR-wetgeving. Een laatste speerpunt was ook de (sport)visserij in de Biesbosch waar met verschillende partners op is gecontroleerd.

De samenwerkende partijen stellen dat het een geslaagde dag was, waarbij integraal is gezorgd voor een schonere en veiligere Biesbosch. Voor natuur en recreant!