Campagne ’Samen houden we de Biesbosch schoon’

Zwerfafval is een breed bekend probleem, zeker in de Biesbosch. Om het afvalprobleem in de Biesbosch aan te pakken hebben verschillende partijen de handen ineengeslagen. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Altena, Gemeente Dordrecht, Gemeente Drimmelen en Waterschap Rivierenland gaan de komende twee jaar intensief samenwerken in de campagne ‘Samen houden we de Biesbosch schoon’.

In de natuur komen we veel zwerfafval tegen. Het is een ergernis voor bezoekers en een bedreiging voor de natuur. De inschatting is dat ruim de helft van het afval in de Biesbosch van stroomopwaarts met het rivierwater meekomt. Het overige afval is veelal afkomstig van recreanten in het gebied. Recreatieafval, zoals lege flesjes, blikjes, wegwerpbekers en snackverpakkingen, belandt nogal eens op de grond. Dit zwerfafval komt in de natuur en het water terecht. De Biesbosch werkt, met haar geulen en vele oevers, als een natuurlijk vangsysteem en houdt een groot deel van het afval uit de rivieren vast. Gedurende het winterseizoen, tijdens hoog water, spoelt dit weer aan op de oevers en komt dit afval massaal in bomen, struiken en hogere begroeiing terecht.

Campagne ’Samen houden we de Biesbosch schoon’

Met de campagne ‘Samen houden we de Biesbosch schoon’ wordt het zwerfafvalprobleem in de Biesbosch op verschillende manieren aangepakt. Met campagneborden worden bezoekers op deze boodschap gewezen, er worden afvaltasjes uitgedeeld, op drukbezochte plekken extra afvalbakken geplaatst en er vinden in het voor- en najaar diverse schoonmaakacties plaats. De afvalcampagne in de Biesbosch draagt bij aan de bredere samenwerking in de Maasdelta ‘Een plasticvrije Maasdelta in 2030’.

Schoonmaakacties in de Biesbosch

De campagne start op 12 maart met schoonmaakacties in de Biesbosch in de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen. Staatsbosbeheer organiseert met veel partijen op 12 maart van 9.30 uur tot 13.00 uur schoonmaakacties op vier verschillende locaties in de Biesbosch. Vrijwilligers die mee willen helpen aan het opruimen van de Biesbosch kunnen zich hiervoor aanmelden via de website van Staatsbosbeheer. Vanuit Biesboschcentrum Drimmelen, Biesboschcentrum Dordrecht en Beatrixhaven Werkendam vaar je mee met de (open) boot. Daarnaast wordt er verzameld bij de parkeerplaats Jantjesplaat bij Spieringsluis in Werkendam. Materialen om het afval op te ruimen zijn aanwezig. Om logistiek alles goed te laten verlopen, kunnen per locatie een beperkt aantal mensen worden ontvangen. Aanmelden is daarom verplicht.

Onderzoek in Nederland

Rijkswaterstaat deed de afgelopen jaren meerdere pilots om te kijken hoe zwerfafval op rivierstranden in Nederland tegen te gaan. Met deze acties werden positieve resultaten behaald. Op bepaalde rivierstranden werd tot 77% minder afval teruggevonden. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat samen met Staatsbosbeheer vorig jaar onderzoek gedaan naar hoe je zwerfvuil in de Biesbosch op een slimme manier kunt tegengaan. Deze onderzoeken gaven concrete handvatten voor de aanpak van zwerfafval die we in de Biesbosch gaan toepassen.